BANGA KPU SIA
2022.gads - Starpperiodu finanšu pārskats - 9 mēneši
2022.gads - Starpperiodu finanšu pārskats - 6 mēneši
2022.gads - Starpperiodu finanšu pārskats - 3 mēneši
2021. gada pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu par 2021.gadu
2020. gada pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu par 2020.gadu
2019. gada pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu par 2019.gadu
2018. gada pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu par 2018.gadu
2017. gada pārskats ar neatkarīgu revidentu ziņojumu
Mazsalacas apvienība Valmieras novads Bill.me sprk