BANGA KPU SIA
KONTAKTINFORMĀCIJA
SIA "BANGA KPU"
Adrese: "Attīrīšanas", Mazsalacas pag., Valmieras nov.
Reģ. Nr.: 44103002824
PVN reģ. Nr. LV44103002824
E-pasts: bangakpu@bangakpu.lv
Swedbank A/S
Konts Nr. LV18HABA0551035629345
Latvijas Pasts VAS
Konts Nr. LV35LPNS0004203173337

Valdes locekle
Rita Lizuma
Tālrunis: +371 29395788
E-pasts: rita.lizuma@bangakpu.lv

Grāmatvedība
Tālrunis: +371 64251394
E-pasts: bangakpu@bangakpu.lv

Iekārtu ekspluatācijas inženieris
Tālrunis: +371 26524181.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās 10.00–12.00 un 13.00–16.00
                    
Mazsalacas apvienība Valmieras novads Bill.me sprk